1. Bedrijfsidentiteit

Foodcare

Westersingel 52

8913 CL, Leeuwarden

06 360 151 31
info@food-care.nl

KvK: 63876175

 

  1. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

 

Tracking cookies: De website van Foodcare maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Door deze Cookies te gebruiken kan het gebruikersgedrag op de website gevolgd worden en op basis van de tracking gegevens kan Foodcare de website optimaliseren. Door de ingeschakelde Cookies ontvangt Foodcare uw gegevens met betrekking tot persoonsidentificatie. De Cookies kunnen worden uitgeschakeld in de browser. De gegevens worden gedeeld met Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

 

Contactformulier: Als u gebruik wilt maken van het contactformulier, dan is alleen uw naam en uw e-mailadres verplicht. Door middel van deze gegevens kan Foodcare persoonlijk contact met u opnemen.

 

  1. Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens

Contactformulier: Foodcare kan helaas geen contact met u opnemen doordat er geen e-mail adres is ontvangen.

 

  1. Duur van opslag persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het verwerken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn. Cookies worden 1 maand bewaard.

 

  1. Persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie of wissen van de gegevens

 

U heeft recht om uw gegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Neem contact op met Foodcare voor vragen over het inzien, bewerken of verwijderen van persoonsgegevens. Bij verwijdering worden uw persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

 

  1. Vragen?

Bij vragen of andere feedback kunt u contact opnemen met info@food-care.nl