Company Food

Een doelgericht programma om het verzuim te verlagen en de productiviteit te verhogen door het voedingspatroon van werknemers onder de loep te nemen.

‘Ziekte verzuim omlaag, productiviteit omhoog’

  Ieder bedrijf heeft verzuimkosten als gevolg van ziekte en ook ieder bedrijf streeft ernaar om deze kosten te minimaliseren. Company Food biedt een programma om werknemers te begeleiden in het aanleren van een gezond voedingspatroon. Er is oog voor zowel de groep als het individu. De begeleiding wordt verzorgd door Foodcare, Fruitkracht verzorgt de praktische invulling door het aanbieden van gezonde voeding in de vorm van eersteklas vers fruit en groente.

 De feiten zijn bekend

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de leefstijl en het gewicht van een werknemer van grote invloed zijn op het ziekteverzuim en de productiviteit. Werknemers met overgewicht verzuimen gemiddeld twee keer zoveel en zijn minder productief dan werknemers met een gezond gewicht.

Op dit moment kampt 50% van de Nederlands met overgewicht. Bij 10% is sprake van daarvan is sprake van ernstig overgewicht. Als de huidige trend zich voortzet zal dit laatste percentage stijgen tot 50% in 2030!

Het programma

Gedurende twaalf weken ontvangt de werknemer informatie met betrekking tot voeding tijdens  groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken, welke door Foodcare worden begeleidt. Fruitkracht levert tijdens deze periode wekelijks vers fruit voor de deelnemers en snackgroentes tijdens de groepsbijeenkomsten.

 

Meer weten?

Vraag de folder aan via 06-36015131!